Beidh daltaí agus foireann Coláiste na Maoile Ruaidhe ag glacadh páirt i bhfeachtas Conradh na Gaeilge ‘Gaeilge 24’ i mbliana.
Beidh an  imeacht ar siúl Dé Máirt seo chugainn an 14ú Samhain 2017 agus is éard is aidhm leis na an Ghaeilge a labhairt agus a chur chun cinn ar feadh 24 uair.

Go dtí seo tá 30 dalta cláraithe go hoifigiúil ach is cinnte go mbeidh pobal na scoile uilig ag tacú le na dalta i rith an lae.

Tá an t-ádh dearg orainn go bhfuil scaifte an-mhór de dhaltaí óna Gaeltachtaí thart timpeall ag freastal ar an gColáiste agus go bhfuil an Ghaeilge ar a dtoil acu.

I mbliana tá sé ar intinn go mbeidh Cumann Gaelach láidir sa scoil a chuirfidh an Ghaeilge chun cinn i measc pobal na scoile agus an ceantar thart timpeall orainn.     

Is í ‘Gaeilge 24’ an chéad imeacht don scoil bhliain seo ach beidh neart turais, tráth na gceisteanna agus rl ar siúl roimh dheireadh na bliana.

300 schools- 30,000 Students-One whole day-Gaeilge non stop -Tuesday 14 November 2017

What is the aim?

  • The aim of this challenge is to encourage young people to try speak Irish non stop for one whole day- 24 hours: at home, at school, in shops and businesses, around the town, with friends, in sports and youth clubs and everywhere else!
  • This challenge will help to open the minds of young people and allow them to experience the Irish language in a unique and positive way.
  • Thousands of young people will be taking part.
Gaeilge24 : Daltaí ó Cholaiste na Maoile Ruaidhe cláraithe fá choinne Gaeilge 24!